Projekt reklamy prasowej dla UM w Przemyślu.
Projekt reklamy prasowej dla UM w Przemyślu.
Przemyśl, 2013