Layout dla producenta laminatów poliestrowo-szklanych.
Bielsko-Biała, 2012
Layout dla producenta laminatów poliestrowo-szklanych.