Projekt i przygotowanie do druku certyfikatów w języku polskim, angielskim i niemieckim dla firmy szkoleniowej CNC.
Bielsko-Biała, 2017
Projekt i przygotowanie do druku certyfikatów w języku polskim, angielskim i niemieckim dla firmy szkoleniowej CNC.