Projekt kalendarza ściennego dla uczniowskiego klubu sportowego.
Andrychów, 2018
Projekt kalendarza ściennego dla uczniowskiego klubu sportowego.