Projekt i wdrożenie strony www, key visuala, grafik, animacji i komunikacji na: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube oraz projekty DTP: wizytówki, baner, a także projekt stopki e-mail dla producenta pieczątek.
Bielsko-Biała, 2019
Projekt i wdrożenie strony www, key visuala, grafik, animacji i komunikacji na: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube oraz projekty DTP: wizytówki, baner, a także projekt stopki e-mail dla producenta pieczątek.